Zubné implantáty

Home / Zubné implantáty

Zubný implantát (vyrobený z titánu), je umelý zubný koreň zavedený do kosti čeľuste alebo sánky. V procese hojenia prirastá kosť k implantátu, ktorý je potom v kosti pevne zakotvený.

Zubné implantáty nám slúžia na nahradenie chýbajúcich jednotlivých zubov, ktoré nemusia byť vždy nahrádzané iba mostíkmi a taktiež ako pevná – fixná náhrada upevnená na implantátoch, kde inak by bola možná len snímateľná zubná náhrada.

Spôsoby použitia implantátov:

 • Jednotlivé implantáty: pre ich aplikáciu je potrebná dostatočná hrúbka kosti a je možné ich implantovať podľa potreby do ľubovoľnej časti čeľustných kostí
 • Mostíky upevnené na implantátoch:za pomoci mostíka, je možné spojiť dva s odstupom osadené implantáty a tak nahradiť tri zuby
 • Zubná protéza upevnená na implantátoch:pri chýbajúcich zuboch alebo totálnej strate zubov je možné upevniť zubnú protézu na implantáty. V ústach zubná protéza sedí pevne. V prípade potreby, vďaka zásuvným spojom je možné zubnú protézu podľa potreby vybrať, napr. za účelom ústnej hygieny

Strata jedného alebo viacerých zubov nie je len estetický problém, ale ide aj o obmedzenie dôležitých funkcií a to predovšetkým hryzenia a žuvanie. Obmedzením týchto funkcií, dochádza k narušeniu fungovania tráviacej sústavy, ktorá ťažko spracováva nedostatočne rozomletú potravu. Okrem toho, je treba si uvedomiť, že zuby ovplyvňujú výslovnosť a samozrejme aj výraz tváre a estetiku.

Príčiny straty zubov môžu byť rôzne: zlá zubná starostlivosť, úraz, ochorenie, príp. užívanie liekov. Zubný implantát v spolupráci s protetickým ošetrením (korunka, mostík, protéza), predstavuje trvalé riešenie,ako nahradiť chýbajúci zub.

Ako prebieha ošetrenie – zavedenie zubného implantátu?

Pred vlastným zavedením implantátu je nutné lekárske vyšetrenie. Po celkovom zhodnotení chrupu a kvality kostného podkladu je pacient oboznámený s možnosťami a plánom liečby.

V prípade zavedenia zubného implantátu do čeluste sa jedná o zákrok, ktorý zvyčajne netrvá dlhšie, ako bežný zákrok v zubnej ambulancii.

Zavedenie zubného implantátu do čeluste sa vykonáva v lokálnej anestézii, takže bolesť a ani ostré podnety pacient nevníma a ihneď po zavedení implantátu odchádza pacient domov. Je vhodné prikladať si ľadové obklady a väčšina pacientov nepotrebuje ani tabletky proti bolesti v priebehu hojenia rany.

Následne po týždni sa vyberú štichy. Hojenie okolitého tkaniva je individuálne. V dolnej čelusti prebieha hojenie po zavedení implantátov najviac 3 mesiace, v hornej čelusti 6 mesiacov. Následne, po vhojení implantátu sa upevní na implantát nadstavbová časť a korunka.

Tento zákrok sa bežne vykonáva v lokálnej anestéze ale je možné, v prípade potreby uskutočniť zavedenie implantátu aj v celkovej anestéze.

Metódy implantácie v našej ambulancii

 • klasická metóda zavedenia implantátu – implantát sa nasadí do zahojenej kosti a následne sa počká na vhojenie implantátu cca 3 – 6 mesiacov. Po vhojení implantátu sa nasadí suprakonštrukcia a zubná náhrada napr. korunka. Táto metóda je najčastejšie používanou implantačnou metódou na svete.
 • implantát sa zavedie ihneď po vytiahnutí zuba, počas jedného ošetrenia. V prípade použitia tejto metódy zavedenia implantátu nesmú byť žiadne zápaly v čelusti. Zároveň podmienky zachovania kosti sú omnoho lepšie. Pri tejto metóde sa skracuje celkový čas ošetrenia.

Výhody tejto metódy

 • rýchlym zavedením implantátu udržuje čelustnú kosť a ďasno bez zmien a tým sa predchádza, inak typickému úbytku čelustnej kosti a ďasna, ktoré môže nastať
 • minimálme zaťaženie pre pacienta počas ošetrenia v priebehu jedného sedenia
 • rýchlejšií priebeh ošetrenia
 • okamžité nasadenie zubnej náhrady
 • dobrá estetika a funkčnosť zubnej náhrady

V niektorých prípadoch je možné bezprostredne po zavedení implantátu (24 – 36 hodín po operácii) nasadiť na implantát dočasnú živicovú korunku, ktorá je vyhotovená tak, aby nevyvíjala veľký tlak na implantát. Táto metóda ošetrenia je vhodná viac pre väčšie zubné náhrady ako napr. mostíky. V niektorých prípadoch sa používa aj pre jednotlivé zubné implantáty, na ktoré sa osadia jednotlivé korunky. Pacient má okamžite zuby a nemusí čakať počas doby vhojenia implantátu s prázdnymi ústami, až kým mu nie je nasadená definitívna korunka.

O výbere metódy implantácie rozhodne implantológ spolu s pacientom, na základe jeho individuálneho prípadu.

Starostlivosť o zubné implantáty

Zubné implantáty ponúkajú všetky technické predpoklady pre trvalú zubnú náhradu. Ako dlho Vám vydržia, závisí v podstate hlavne na vás.

Starostlivosť o implantáty musí byť kvalitná, ako o prirodzené zuby, to že ide o zubné náhrady, neznamená, že nie je nutná starostlivosť. Je dôležité denne dodržiavať správnu ústnu hygienu a dbať na odstránenie zubných povlakov. Aby sme zabezpečili, čo najdlhšiu životnosť implantátov, odporúčame aspoň dvakrát do roka pravidelnú kontrolu u zubného lekára spojenú s výkonom profesionálnej dentálnej hygieny.

Rizikové faktory

Aj napriek dodržaniu pravidiel na zavedenie implantátu existuje všeobecné, odborne uznávané riziko neprihojenia a vylúčenia už vhojeného implantátu. Riziko neprihojenia môže súvisieť s celkovým zdravotným stavom, stavom imunitného systému a genetickými dispozíciami konkrétneho pacienta. Na neprihojenie má zásadný vplyv nedodržanie pravidiel stanovených lekárom, fajčenie a nedostatočná ústna hygiena.

Ako zabezpečiť dlhodobú životnosť implantátov

 • obmedziť fajčenie
 • dodržiavať zásady správnej dentálnej hygieny a dvakrát ročne návšteva profesionálnej dentálnej hygieny v zubnej ambulancii
 • pravidelná poimplantačná starostlivosť u zubného lekára/implantológa