Základná starostlivosť

Home / Základná starostlivosť
  • Komplexná stomatologická starostlivosť
  • Estetická stomatológia
  • Implantológia
  • Protetika
  • Komplexná rehabilitácia chrupu za pomoci dentálnych a zygomatických implantátov a nasadenia protetických prác do 24 hodín od zavedenia implantátov- dočasný chrup
  • Kostné regenerácie za pomoci kostných štepov
  • Sinus lift
  • Akútne bolestivé prípady riešime na základe telefonického objednania denne od 8,00 hod – 20,00 hod.
  • Spolupracujeme s menšími zubnými ambulanciami v oblasti implantológie