O nás

Home / O nás

Dr. Nazar Babinski

r. 2007

Ukončené štúdium na Ivano – Frankivsk National Medical University Ukrajina

r. 2007 – 2009
2 ročná prax na klinickom oddelení dentoalveolárnej chirurgie

r.2009
Kyjevská Nacionálna Univerzita Šupíka postdiplomové štúdium – školenie o dentálnej implantológii
r.2010 – 2014 Klinická prax Wroclaw Poľsko

r.2014
doteraz Zubný lekár Slovensko

r.2016
Kyjev Implantologický kongres MASTERS – Eric Van Dooren, Giovanni Zucchelli, Pascal Valentini

r.2018 – 2019
Dentoalveolárna chirurgia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – špecializačný program.
Katolícka Univerzita San Antonio de Murcia – UCAM Barcelona- odbor dentálna chirurgia , implantológia a periodoncia , klinická báza – získaná kvalifikácia Master of Sciense.

Skúsenosti:
– Estetická stomatológia
– Implantológia
– totálna rehabilitácia na dentálnych implantátoch
– rehabilitácia na zygomatických implantátoch
– kostná regenerácia za pomoci kostných štepov
Je členom ITI, icoi – Internation congres oral implantology , International Academy of Piezo Surgery.

Absolvované školenia:
Rok 2009
– seminár implantológie Ukrajina – stal sa členom asociácie implantológov na Ukrajine

Rok 2016
– február – Profesor Carlo Tinti – eliminácia vnútrokostných defektov, regenerácia tkaniva a kostí
– Marec – MEGAGEN Soft Tissue Day Warszawa
– Apríl – Implant Dentistri The University of Hong Kong
– Júl – SYFAC – successfully completed the training , Vienna, Austria – Hands – On Pig Mandibles Course
– Október – Participated in PRF Course

Rok 2017:
– Apríl – International Team for Implantology
– Máj – ITI WORLD SYMPOSIUM – Key factors for long – term success – Basel, Switzerland Colocación De Implantes Cigomáticos Y Arbotantes – Dr. Juan Alberto Fernández Ruitz
– Jún – Mukogingiválna implantológia – Dr. Paolo Casentini
– August – Phoenix Workshop and Live OP immediate loading concept BIX2 and COX
– Október – Augmentation procedures part VI: Clinical Master Program in Bone Grafting and Soft Tissue Management with hand – on training on human cadavers Ankylos multi-indicative The course included
– November – Microsurgical Methods in implantology, plastic periodontological and periimplant surgery – Moskva

Rok 2018:

– Február – Implant Related soft Tissue Management – Thommen Medical
– Apríl – Comprehensive Treatment Strategies With Dental Implants – Thommen Medical
– Máj – New York City – Current Concepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Periodontics
– Júl – UCLAN School of Dentistry – Aesthetic and Digital Dentistry Conference ADVANCED course of Reconstructive bone surgery and integrated rehabilitation: from diagnosis to timing complex clinical cases
– Október – Immediate Dentoalveolar Restoration – Dr. Jose Carlos Martins Da Rosa Meffert Implant Institute Full Arch Immediate Implant Reconstruction Symposium
– November – Participated in Dissectional Course on Bone Reconstruction
– December – Less Grafts – More Implants with Angled and Wide Diameter Implants Symposium and Workshop certifies that

Rok 2019:

– Marec – Full Arch Rehabilitation in The Maxillary Atrophy: All On 4 Treatment Concept /trans – sinus implants/ Zygoma Implants – Dr. Tommaso Grandi, DDS
– Zygomatic 2019
– Apríl – A new minimally invasive technique with Piezoelectric Strumentation