Cenník

Home / Cenník
1. Preventivna prehliadka
Dospelí 10 €
Konzultácia10 €
Príplatok za pohotovostné ošetrenie mimo ordinačných hodín30 €
2. Anestéza
Inflitračná, Intraligamentózna10 €
Sprej Lidocain (mastička pre deti)5 €
Každá ďalšia anestéza5 €
3. RTG
Intraorálny snímok10 €
Každý ďalší snímok5 €
4. Extrakcie
Extrakcia dočasného zuba25 €
Extrakcia trvalého zuba35 €
Extrakcia viackoreňového zuba bez separácie50 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou60 €
Extrakcia zuba múdrosti100 – 250 €
Sutúra15 €
5. Výplne
Odstránenie starej výplne15 €
Použitie kefergamu10 €
Výplň fotokompozitná 1- plôšková40 €
Výplň fotokompozitná 2 – plôšková50 €
Výplň fotokompozitná 3 – plôšková60 €
Výplň krčková (na želanie pacienta)40 €
Keramická fazeta Veneer300 €
Glazinomerné SIC30 €
Provizórna výplň10 €
Spevnenie zuba FRC čap (Skloinomerný čap)100 €
Dlaha z voľnej ruky150 €
6. Endodoncia
Trepanácia (otvorenie, prečistenie, výplach, ponechané voľne)30 €
Výplach, vyčistenie koreňového kanálika, Calcium hydroxid20 €
Extirpácia zubnej drene, použitie devitalizujúcej pasty20 €
Endoretreatment / odstránenie starej koreňovej výplne / – 1 kanálika30 €
Dostať / odstrániť inštrument v kanáliku (bez záruky)50 €
Odstránenie parapulpárneho alebo sklenného čapu (bez záruky, na riziko pacienta)20 €
7. Paradontológia – Dentálna hygiena a profylaxia
Komplexná dentálna hygiena50 €
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov50 €
8. Protetika
Bezkovová keramika
Odtlačky na protetickú prácu30 €
Odtlačky do individuálnej lyžice (Impregnum)50 €
Korunka celokeramická E.max300 €
Inlay/ Onlay celokeramická E.max300 €
Fazeta celokeramická (Veneer / E.max)300 €
Korunka zirkónová350 €
Multiunit nadstavba80 €
Fixné náhrady200 €
Korunka kovokeramická20 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen)50 €
Korunka plastová50 €
Rošetova dlha 1 člen/250 €
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky)20 €
Opätovné nacementovanie korunky (trvalá fixácia)20 €
9. Snímateľné náhrady
Oprava odštiepenej keramiky kompozitným materiálom (bez záruky)80 €
Náhryzová dlaha (proti bruxizmu)150 €
Nasadenie dočasnej korunky dočasným cementom10 €
10. Protetika na implantátoch
Wax – up/1čl.20 €
Protéza na / 2 Ball atačmenty/1 550 €
Protéza na strmeň Gill-more (4x impl.)1 800 €
Cementová korunka350 €
11. Implantológia
Špeciálna odborná konzultácia s plánom liečenia220 €
TOTAL FIX concept – ETK (pri ideálnych podmienkach kosti):
4 implantáty + multiunity + dočasné zuby 4.000 €
6 implantátov + multiunity + dočasné zuby 5.000 €
ALL – ON – 4 concept (nosné):
4 implantáty + multiunity + dočasné zuby 8.000 €
CLASSIC ALL – ON – 4 Concept6.000 €
TRANS – SINUS ALL – ON – 4 concept 8.000 €
ZYGOMA ALL – ON – 4 concept10.000 €
CLASIC ALL – ON – 6 concept9.000 €
TRANS – SINUS ALL – ON – 6 concept10.000 €
ZYGOMA ALL – ON – 6 concept12.000 €
TOTAL FIX concept (conventional implants + 2 Zygomatik impl.):
2 nosné impl. + 2 Zygomatické + multiunity + dočasné zuby7.000 €
4 uhl. Impl. + 2 Zygomatické + multiunity + dočasné zuby9.000 €
QUADZYGOMA concept:
4 Zygomat impl. + multiunity + dočasné zuby12.000 €
SIXZYGOMA concept (6 zygomat impl.):
6 Zygomat impl. + multiunity + dočasné zuby18.000 €
Finálne protetické práce na tieto concepty sú od 2.500 €.
Špeciálne dentálne implantáty:
Zygomatic dental implantát2.500 €
Pterygoid dental implantát1.500 €
Short – implantát (veľmi krátky a tenký) 1.000 €
Cortical implantát 800 €
Kostná augumentácia:
Sinus lifting s laterálnym oknom600 €
Sinus lift zatvorený (bez materiálu)300 €
Kostný štep – jedna strana (záleží od náročnosti)600 €